Föreningsintyg

Föreningsintyg

Malmö SkytteGille är ansluten till IPSC Sverige och har behörighet att utfärda föreningsintyg för enhandsvapen, gevär och hagel till medlemmar i Dynamiska sektionen enligt förbundets policy.

 

IPSC Sverige: Krav på medlem för att få föreningsintyg utfärdat med målskjutning dynamiskt skytte som ändamål

  • Innehavare av IPSC-licens samt tävlande för den förening som utfärdar intyget.
  • Aktiv medlem (deltagit i av föreningen organiserad verksamhet) under minst 12 månader för pistol (läs Handgun), tiden skall räknas från godkänd tävlingslicens.
  • För kulgevär och hagelgevär skall, förutom 12 månaders aktivitet i aktuell vapengren, det ha förflutit minst 24 månader från godkänd tävlingslicens utfärdats. Tiden skall räknas sammanhängande och får ej vara med uppehåll.
  • Uppfyllt kravet för IPSC Sveriges kompetensprov i aktuell vapengren (inte äldre än 24 månader).
  • Innan intyg utfärdas skall skytten uppvisat minst ett godkänd level 2 resultat, d.v.s. utan DQ.

Utöver förbundets riktlinjer beslutade sektionsstyrelsen den 13 Juli 2014 om följande utökade policy för föreningsintyg. Policyn i sin helhet finns att läsa i bifogat dokument:

Med aktiv medlem menas en medlem som under de senaste 12 månaderna har deltagit i av föreningen och sektionens  organiserade träningar, tävlingar och arbetsdagar vid minst sex tillfällen

För medlem som flyttat över till MSG från annan IPSC-förening utan aktivt medlemskap i Malmö Skyttegille tillämpas en karenstid på sex månader innan föreningsintyg utfärdas. Under denna tid skall den nye medlemmen deltaga i minst sex av föreningen eller sektionen organiserade aktiviteter. För medlem som flyttat över till MSG för att tävla i IPSC men som sedan tidigare är medlem i MSG tas aktivitet i tidigare sektion i beaktande.

Sektionsstyrelsen beslutar om föreningsintyg skall skrivas ut och har även rätt att neka föreningsintyg.

Medlem som önskar föreningsintyg skickar ett utfyllt intyg och bifogar samtidigt dokumentet Redovisning av aktivitet  till styrelsen via e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Intygsansökan kommer först att behandlas när den är komplett.

 

Bilagor:
File / URLBeskrivning
Access this URL (http://www.polisen.se/Service/Blanketter/Vapen/Vanliga-blanketter/Foreningsintyg-om-medlemsskap-i-skytteforening/)Polisens hemsidaFöreningsintyg
Download this file (Policydokument föreningsintyg.pdf)Policydokument för föreningsintyg 
2017-08-04
Då var årets stora tävling över för Dynamiska Sektionen. SM i Dynamiskt Gevär med över 200 deltagande skyttar från 5 länder avgjordes på Spillepengen med...
2017-01-28
Det är med stor stolthet som vi mottog nyheten att vår klubbkamrat i MSG, Ola D fått det stora förtroendet att vara RM (Range Master) på det första...
2017-01-12
Styrelsen I Dynamiska Sektionen hälsar alla sina medlemmar välkomna till sektionens årsmöte den 15/2 kl 18:30 i Stora Paviljongen ! Dagordning och...
2016-09-26
Med Septembers cupmatch skjuten så innebär det att IPSC Cup 2016 är över ! Slutresultaten kommer att komma på SSI i början på Oktober ! Vi har haft ett...
2016-08-01
Onsdagen den 17 augusti är det dags för månadens IPSC Cup. Samling vid 17,00 och vi börjar skjuta så fort det är färdigt byggt. Anmälan via SSI...