Månadstävling Älgbana

Månadstävling Älgbana

Malmö Skyttegille utlyser en månadstävling på älgbanan, tävlingen är öppen för skyttar som är medlemmar i MSG, Malmö Viltvårdsförening eller Malmö jägarklubb.

Skyttet kommer att ske på normala öppettider för älgbanan och resultat nedtecknas på gula skjutkort istället för de normala vita skjutkorten.

 • Sammanlagt resultat av 3 bästa månadstävlingar räknas.
 • Månadstävling skall skjutas inom innevarande månad.
 • Alla vapen på jaktlicens (klass1) eller Malmö jaktskyttecenters klubbvapnen är tillåtna.
 • Inga begränsningar i övrigt vad gäller vapnets utseende eller utrustning.
 • Juniorer har dispens från klass 1 kravet.
 • Alla skyttar skjuter i samma klass
 • Startavgift 20 kr/per månadstävling samt noll kronor i markeringsavgift.
 • Fem serier skjuts per tillfälle.
 • Endast tävlingsserier antecknas på gula skjutkortet
 • Priser utgår till totalsegrare, för vinst i enskild månad gäller endast evig ära och berömmelse.
 • Prisutdelning sker på MSG årsmöte.


Tävlingsledning

Bengt Wremerth & Anders Nilsson

2017-06-13
2017 08 19 klockan 10:00 ger gevärssektionen en introduktionskurs till kikarfältskytte med möjlighet för examination för gevärsskyttekortet. Se bifogad...
2017-04-02
Söndagen 23/4 ordnar vi en Precisionstävling med gevär. Se bifogad inbjudan.
2017-01-10
Välkomna till årets medlemsmöte för Jaktsektionen 1/2 kl 19:00 i Stora paviljongen. Dagordning Mötet öppnas Fastställande av röstlängd för mötet Val...
2016-03-06
Söndagen 6/3 provade vi vårt nya koncept med träningstillfällen varannan söndag fm. Vi tränar olika jaktmässiga moment där vi hela tiden utgår från...
2016-01-25
Jaktsektionens sektionsmöte hålls 2016-02-03. Nedan bifogas dagordning, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.