Nyheter

Medlemsmöte i Jaktsektionen 1/2 kl 19:00 Stora paviljongen

Välkomna till årets medlemsmöte för Jaktsektionen 1/2 kl 19:00 i Stora paviljongen.

Dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet och att vara rösträknare
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 8. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
 9. Inga motioner har inkommit.
 10. Val av sektionsordförande för ett år.
 11. Fyllnadsval av en styrelseledamot för ett år och en styrelsesuppleant för ett år.
 12. Val av två ledamöter till valberedningen för ett år, varav en väljs till valberedningens ordförande.
 13. Mötet avslutas

 

Bilagor:
FilnamnBeskrivning
Download this file (Jaktsektionens verksamhetsberättelse 2016.pdf)Jaktsektionens verksamhetsberättelse 2016.pdfVerksamhetsberättelse 2016
Download this file (Jaktsektionensverksamhetsplan2017.pdf)Jaktsektionensverksamhetsplan2017.pdfVerksamhetsplan 2017
2018-04-03
Tyvärr blir det ingen Sako challenge i år. Vi kommer att ordna en sektionsträning den dagen istället.
2018-01-11
Jaktsektionen håller sektionsmöte 1/2 kl 1800 i Stora paviljongen. Möteshandlingar finns i den bifogade filen. Pga att vår hemsida inte tillåter att man...
2017-06-13
2017 08 19 klockan 10:00 ger gevärssektionen en introduktionskurs till kikarfältskytte med möjlighet för examination för gevärsskyttekortet. Se bifogad...
2017-04-02
Söndagen 23/4 ordnar vi en Precisionstävling med gevär. Se bifogad inbjudan.
2017-01-10
Välkomna till årets medlemsmöte för Jaktsektionen 1/2 kl 19:00 i Stora paviljongen. Dagordning Mötet öppnas Fastställande av röstlängd för mötet Val...