Nyheter

.22-jaktstig 2013-04-28

Söndagen 28/4 ordnar vi en liten .22-jaktstig på banan.

Första start är kl 11:00 (Funktionärer samlas kl 9:00)

Vi skjuter mot pendelmål av metall.
Varje station består av två mål, antingen likstora eller olikstora.
Vid varje station laddas med fem skott.
Två skott avlossas mot vardera målet och ett mot valfritt mål enligt följande:

Vid likstora mål
Först avlossas två skott mot det vänsta målet.
Skytten anger därefter mot vilket mål denne avser att skjuta det tredje skottet.
Skytten avlossar det tredje skottet.
Därefter avlossas två skott mot det högra målet.
Varje (avsiktlig) träff ger 1p


Vid olikstora mål
Först avlossas två skott mot det större målet.
Skytten anger därefter mot vilket mål denne avser att skjuta det tredje skottet.
Skytten avlossar det tredje skottet.
Därefter avlossas två skott mot det mindre målet.
Varje (avsiktlig) träff av det större målet ger 1p
Varje (avsiktlig) träff av det mindre målet ger 2p

Startavgift 100kr

Väl mött

Basic Rifle April

Aprils Basic Rifle kommer skjutas på 200m banan den 27/4 klockan 10.00. Om någon vill dyka upp 09.30 och hjälpa till blir jag glad.

MVH Ulf

Kallelse till MSG jaktsektions medlemsmöte 2013

Medlemmarna i MSGs jaktsektion kallas till årets medlemsmöte tisdagen 2013-02-05 kl 19:00.
Plats: Paviljongen på Spillepengen

Vid det konstituerande mötet 2012 kunde inte alla styrelseposter besättas och ingen valberedning utsågs.
Styrelsen består av ordförande och 3 övriga ledamöter samt 1 suppleant. Idag finns ordförande och 2 övriga ledamöter.
Vi ber därför sektionens medlemmar inkomma med förslag på ordförande, styrelseledamöter, suppleant och valberedning. Förslag kan skickas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..
Nuvarande styrelsemedlemmar ställer upp för omval om mötet så skulle önska.

Sektionen letar också efter medlemmar som är intresserade av att engagera sig i sektionens arbete.
Om tillräckligt många medlemmar är intresserade och kan tänka sig att ställa upp som funktionärer mm så planerar vi att ordna en kombi-jaktstig, en kl.4-jaktstig och en medlemskväll för jaktreseintresserade under 2013.

Dagordning:

 1.     Mötets öppnande
 2.     Fastställande av röstlängd för mötet
 3.     Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4.     Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet och att vara rösträknare
 5.     Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 6.     Fastställande av föredragningslista
 7.     Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 8.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9.     Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
 10.     Val av föreningens ordförande för ett år.
 11.     Val av styrelseledamöter för två år och styrelsesuppleanter för ett år.
 12.     Val av två ledamöter till valberedningen för ett år, varav en väljs till valberedningens ordförande.
 13.     Mötets avslutandeVerksamhetsberättelse, ev styrelseförslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att anslås på föreningens hemsida, senast en vecka före mötet.

 

Bilagor:
FilnamnBeskrivning
Download this file (Verksamhetsberättelse 2012.pdf)Verksamhetsberättelse 2012.pdf 
2018-01-11
Jaktsektionen håller sektionsmöte 1/2 kl 1800 i Stora paviljongen. Möteshandlingar finns i den bifogade filen. Pga att vår hemsida inte tillåter att man...
2017-06-13
2017 08 19 klockan 10:00 ger gevärssektionen en introduktionskurs till kikarfältskytte med möjlighet för examination för gevärsskyttekortet. Se bifogad...
2017-04-02
Söndagen 23/4 ordnar vi en Precisionstävling med gevär. Se bifogad inbjudan.
2017-01-10
Välkomna till årets medlemsmöte för Jaktsektionen 1/2 kl 19:00 i Stora paviljongen. Dagordning Mötet öppnas Fastställande av röstlängd för mötet Val...
2016-03-06
Söndagen 6/3 provade vi vårt nya koncept med träningstillfällen varannan söndag fm. Vi tränar olika jaktmässiga moment där vi hela tiden utgår från...