Nyheter

Angående Skjutledareschema Juli-December 2017

Något sent, men här kommer planeringen för resterande del av året, skjutledare samt träningsplanering. Jag är väl medveten om att skjutledare för morgondagen ligger lite väl nära i tid men har förtroende för att det ändock löser sig.
 
Som framgår har vi lagt in träningspass under Juli månad samt även månaderna oktober, november samt i nuläget ett pass i december 2017. Eftersom vi är beroende av ljusförhållandena ligger träningspassen på lördagsförmiddagen under årets mörkare period. Som synes är, exempelvis, december månad lite tom på utsatta träningspass. Detta beror på att väderförhållandena inte alltid medger träningspass. Ifall vädrets makter tillåter kommer träningspass dock att läggas ut, om än med något kortare framförhållning.
Bilagor:
FilnamnBeskrivning
Download this file (Skjutledare Juli till December 2017.pdf)Skjutledare Juli till December 2017.pdf 

Angående Föreningsintyg

Angående Föreningsintyg

Föreningsintyget som skall inges till Polisen för licensansökan utfärdas av Sektionsstyrelsen. För att Sektionsstyrelsen skall kunna besluta om utfärdandet av ett Föreningsintyg krävs att följande dokumentation skickas in till Sektionsstyrelsen senast två (2) månader innan Föreningsintyget skall vara Polisen tillhanda:

1. Ifylld blankett "Föreningsansökan" (version 551.24) vilken ni finner på Polisens hemsida. Det enda som inte skall vara ifyllt är det sista där Styrelsen intygar. Ifall ni är osäkra på någon uppgift/något fält på blanketten så fråga vad som gäller innan ni inger dokumentet för utfärdande.

2. Kopia av Loggbok eller motsvarande redovisning av er aktivitet gällande det aktuella vapnet. Ifall ni söker för flera vapen (exempelvis förlängning av tillstånd etc.) skall aktivitet visas för varje vapen. Observera att varje aktivitet, exempelvis träningspass, måste vara vidimerat av ansvarig skjutledare (eller annan ansvarig person), vilket sker smidigast genom signatur i Loggboken vid det aktuella träningspasset.

Den aktivitet som Sektionsstyrelsen kan utfärda Föreningsintyg för är endast Aktivitet inom Föreningen, exempelvis föreningsledda träningspass och dylikt. Ifall ni tränar utanför de föreningsledda träningspassen måste den träningen vidimeras av annan person inom Föreningen.

3. Kopia (eller foto) av underlag från Skjutledarepärmen av vilket det framgår att ni uppfyllt Fordringarna samt när så skett.

Innan ni skickar in dokumentationen enligt ovan till Sektionsstyrelsen rekommenderar vi att vi läser igenom FAP:en och Anvisningarna. Notera särskilt de olika krav som ställs på aktivitet med respektive vapen under aktuella tidsperioder. Denna aktivitet måste kunna styrkas genom Loggbok eller motsvarande redovisning, som naturligtvis måste överensstämma med närvarolistorna alt. vidimeras av annan närvarande person.

Kretsmästerskap i Fältskytte 2017

KRETSMÄSTERSKAP I FÄLTSKYTTE 2017

Nu är det hög tid att anmäla sig till Kretsmästerskapet i Fältskytte för 2017, som går av stapeln uppe i Högsnäs. Bifogat finner ni inbjudan, anmälan till Daniel Mogman som tar hand om den samlade anmälan från klubben till arrangören.

 

Nu är det även som så att Höganäs har bett om hjälp att bemanna en av stationerna under tävlingen. Vi skulle därför även behöva besked om ni kan hjälpa till lördag eller söndag. För tävlanden kan man förslagsvis exempelvis tävla under förmiddagen och bemanna stationen under eftermiddagen, eller tvärtom. Även medelmmar som inte tävlar men vill hjälpa till är välkomna, det är en bra erfarenhet inför framtida tävlande. Meddela ert intresse till styrelsen så återkopplar vi med när, var och hur.

Bilagor:
FilnamnBeskrivning
Download this file (Inbjudan KM Fält 2017.pdf)Inbjudan KM Fält 2017.pdf 
2017-06-30
Något sent, men här kommer planeringen för resterande del av året, skjutledare samt träningsplanering. Jag är väl medveten om att skjutledare för...
2017-05-28
Angående Föreningsintyg Föreningsintyget som skall inges till Polisen för licensansökan utfärdas av Sektionsstyrelsen. För att Sektionsstyrelsen skall...
2017-04-22
KRETSMÄSTERSKAP I FÄLTSKYTTE 2017 Nu är det hög tid att anmäla sig till Kretsmästerskapet i Fältskytte för 2017, som går av stapeln uppe i Högsnäs....
2017-04-08
I bifogat dokument finner ni skjutledareschemat för vårterminen 2017. Precisi som förra året ser vi gärna, vid förhinder, att man byter inom gruppen....
2017-04-08
Hej all skyttar, Nu är det dags att anmäla sig till årets upplaga av Hemortens bana. Anmälan skickas direkt till Chro Björkman, ange vapengrupp,...