Bana/Säkerhet

Viktig info till våra skyttar!!!

Från Tisdag 2 mars kommer det att finnas en grävmaskin och lastbilar för transport av grus på banan.

Vi kommer att rensa ogräs och renovera hela huvudkulfånget, vilket innebär 200m, 80m, Älgen, 300m, 100m, och även IPSC båsen & Polisens bana B4.

Första prio är Älgbanan vilket sedan följs av övriga skjutplatser.

Det är totalt skjutförbud på respektive bana när grävmaskinen jobbar där.

Exempel: Om grävmaskinen arbetar på 80 meters kulfånget så är det inte tillåtet att skjuta på 200m & 80m.

Arbetar grävmaskinen på 300m & 100m kulfånget så är det givetvis skjutförbud där.

Har ni frågor så är det givetvis bara att höra av sig.

Bansäkerhetschefen // Andy

Arbete på banan och vallarna

Med start den 9:e December kommer det arbetas med vallarna mm.

Maskinisterna är medvetna om de bokningar som finns i kalendern men var uppmärksamma och tänk på säkerheten.

Om någon person/maskin befinner sig inom banans riskområde eller arbetar uppe på vallarna så råder det skjutförbud på den banan tills arbetet är slutfört.

Hela banan stängd pga arbete 2015-04-29

På onsdag 29 april mellan 07:00 och 13:00 är HELA banan inkl inskjutningsstolarna avstängd.
INGET skytte tillåtet under denna tid.

Leif Madsen
Ordförande
Malmö Skyttegille