Bana/Säkerhet

Hela banan stängd pga arbete 2015-04-29

På onsdag 29 april mellan 07:00 och 13:00 är HELA banan inkl inskjutningsstolarna avstängd.
INGET skytte tillåtet under denna tid.

Leif Madsen
Ordförande
Malmö Skyttegille

Arbete på banan 2015-04-21

På tisdag 21 april mellan 07:00 och 17:00 kommer vår arkitekt och 2-3 utmätare att vandra omkring på banan. De skall fortsätta med arbetet att mäta upp vår bana och hjälpa oss med framtagning av korrekta ritningar på området.

Om du hade tänkt skjuta på tisdag så var observant och avbryt skyttet under tiden de behöver tillgång. De har på sig varselvästar och kommer att kontakta de som är på banan innan de går in någonstans.

E-banan stängs pga arbete med kulfång

Kulfånget på 25m pistolbanan behöver renovering.
Den skall höjas 1,5m samt ny grus skall läggas på hela ytan.

Banan kommer därför att vara avstängd mellan den 22 mars och 28 mars.

  • 22 mars tavelställen demonteras.
  • 23-27 mars maskinarbete på banan.
  • 28 mars nya tavelställ monteras på MSG arbetsdag