Bana/Säkerhet

Viktig info till våra skyttar!!!

Från Tisdag 2 mars kommer det att finnas en grävmaskin och lastbilar för transport av grus på banan.

Vi kommer att rensa ogräs och renovera hela huvudkulfånget, vilket innebär 200m, 80m, Älgen, 300m, 100m, och även IPSC båsen & Polisens bana B4.

Första prio är Älgbanan vilket sedan följs av övriga skjutplatser.

Det är totalt skjutförbud på respektive bana när grävmaskinen jobbar där.

Exempel: Om grävmaskinen arbetar på 80 meters kulfånget så är det inte tillåtet att skjuta på 200m & 80m.

Arbetar grävmaskinen på 300m & 100m kulfånget så är det givetvis skjutförbud där.

Har ni frågor så är det givetvis bara att höra av sig.

Bansäkerhetschefen // Andy