Bana/Säkerhet

Skjutförbud på D-banan (25m polis)

Skjutförbud på D-banan (25m polis)

D-banan är stängd tills vidare pga undermåligt kulfång.