Bana/Säkerhet

Hölster/väsktvång för enhandsvapen

 

Från och med 2011-07-01 införs hölster/väsk tvång för enhandsvapen (pistol, revolver eller liknande) på Malmö skyttegille. Detta innebär att vid all förflyttning inom området skall enhandsvapen bäras i hölster eller väska.
Vapenvakt skall undvikas i största möjliga mån.
Provriktning får bara göras mot kulfång när ingen riskerar att komma i mellan.

Styrelsen.


Styrelsens motivering:
I SäkB civilt skytte mom 1.4 står följande.
**************
- Vid all vapenhantering skall vapnet alltid behandlas som om det vore laddat.
- Det är förbjudet att rikta ett vapen - laddat eller oladdat - mot personer eller i annan riktning så att det kan innebära fara. Alla vapen skall hanteras i säker riktning uppåt eller ner mot marken.
- Provriktning får endast ske på föreskriven plats och mot anbefallt mål.
- Vapen får inte lämnas utan tillsyn.
***************
Det förekommer att pistoler bärs i varbygeln med resultatet att pipan pekar mot förbipasserande. Med vapnet i väska eller hölster undviks detta på ett effektivt sett och ingen behöver känna obehaget av att titta ner genom mynningen på ett vapen som man inte vet om det är laddat eller inte.
Med hölstrade vapen behövs inte vapenvakt och ingen befinner sig framför mynningen på sitt och andras vapen vid till exempel markering. Risken för stöld minimeras också.
Provriktning och blindavfyring förekommer i alla riktningar vilket är olämpligt.

Bilagor:
FilnamnBeskrivning
Download this file (Hölstertvång_20110611.pdf)Hölstertvång_20110611.pdfHölstertvång på Spillepeng