Bana/Säkerhet

Regler för Pistolbanan (bana E)

Regler för Pistolbanan (bana E).
Ingen enskild skjutning får äga rum, all skjutning skall ske under överinseende av skjutledare/instruktör.

Läs mer: Regler för Pistolbanan (bana E)

Skjutförbud på D-banan (25m polis)

Skjutförbud på D-banan (25m polis)

D-banan är stängd tills vidare pga undermåligt kulfång.