Föreningsinformation

Kallelse till arbetsdag på Malmö Skyttegille

Hela skjutbanan skall besiktigas av Polisen för att få förnyat skjutbanetillstånd. Datum för besiktningen är inte spikad i dagsläget men troligen så blir det i oktober.

Det finns en hel del som måste fixas till inför besiktningen. Mycket går att göra med handkraft om man bara är tillräckligt många.

Styrelsen kallar därför alla medlemmar som har tid och möjlighet till en arbetsdag den 29 september.

Vi träffas kl 09:30 vid paviljongen och beroende på antal närvarande så delar vi upp oss i olika arbetslag med specifika arbetsuppgifter. Styrelsen kommer tillsammans med sektionsansvariga att ta fram en prioriteringslista med vad som skall göras, utse ansvarig arbetsledare osv.

Förhoppningsvis så kommer många av Er och då kommer det inte heller att ta så lång tid men räkna med att vi kör till kl 13-14:00. Föreningen står för grillning och bjuder medverkande på korv med bröd.

Vad behöver Ni då ta med Er?
Här följer en lista på ”bra att ha” grejor, har Ni tillgång till något av detta så uppskattas det mycket om Ni har det med Er.
•       Oömma kläder och handskar
•       Räfsa/kratta
•       Spade/skyffel
•       Röj såg (snöre/klinga)
•       Såg (bågsåg, fogsvans etc)
•       Spett
•       Slägga
•       Diverse handverktyg
•       Oöm pickup alt släp

Välkomna!

Leif Madsen
Ordförande
Malmö Skyttegille