Föreningsinformation

Vägbom in till skjutbanan

Som många av Er säkert redan har observerat pågår det ett arbete med att installera en vägbom vid entrén in till skjutbanan.
Styrelsen har tagit detta beslut som ett första led i att stävja det okynnesanvändande som förekommer på banan. Vi hoppas också kunna få bukt med den skadegörelse och de inbrott/stölder som sker.

Anledningen är främst säkerheten då MSG inte kan garantera att all aktivitet på banan sker enligt gällande säkerhetsbestämmelser då obehöriga tar sig in på banan och skjuter.

Sedan är det också en rättvisefråga, hela banan arranderas av Malmö Skyttegille och dess medlemmar. Det är alltså medlemmarna som genom medlemsavgifter och eget arbete bekostar och underhåller banan. Det är INTE en allmän egendom med fritt tillträde om nu någon tror det.

Vad kommer då detta att innebära?

Samtliga som har behörighet att använda banan kommer självfallet att kunna göra det framöver också. Det innebär att alla betalande medlemmar i MSG, betalande medlemmar i externa föreningar med nyttjanderättsavtal, övriga externa organisationer t.ex. Polis m.fl. kommer att ges tillträde till banan.

Övriga skyttar, dvs de som inte är medlemmar i någon av dessa föreningar, intresserade av t.ex. jaktskytte (inskjutning och älgbanan)hänvisas till de tider då älgbanan är öppen för allmänheten och då kommer bommen att vara öppen.

Information kommer att skickas ut till samtliga berörda när det börjar bli dags för aktivering av vägbommen.