Föreningsinformation

Militärövning på banan den 11-12 april

Hemvärnet kommer att använda vårt banområde för övning.

De kommer att öva vakt och inpassagekontroll samt slå upp ett antal tält.
Skjutning med lösa skott kan förekomma.

Tiderna som gäller är (ungefär) :

2013-04-11 kl 10:00 till 2013-04-12 kl 16:00.

Vad innebär det då för våra medlemmar och övriga?

  • Samtliga skjutbanor är tillgängliga enligt kalendern som vanligt, dvs inga inskränkningar.
  • Samtliga som vill in på banområdet kommer att få uppvisa giltigt Medlemskort i MSG eller Skjutbanekort (förening med nyttjanderättsavtal).
  • Besökare till Älg- och Trapbanorna kommer att släppas in av ansvariga skjutledare.