Föreningsinformation

Medlemsavgift 2013

Föreningen har införskaffat ett nytt medlemsregister som kommer att underlätta administrationen av medlemsavgifter. Det blir enklare för ansvarig att skicka avisering om inbetalning och medlemskorten kommer att skickas per automatik efter inkommen betalning.
Medlemsavgiften är 350kr för 2013 och det gäller samtliga sektioner och medlemmar i Malmö Skyttegille.

Aviseringsbrevet tillsammans med årsmöteskallelse kommer att skickas ut i början av januari.

Viktigt dock att notera att det är ett nytt bankgiro nummer som gäller och att OCR numret anges vid betalning. Så inga egna insättningar av medlemsavgifter förrän fakturan kommer hemskickad till Er.