Föreningsinformation

150-års jubileumstävling och fest

Malmö Skyttegille fyller som bekant 150år 2013 och det skall vi naturligtvis fira!

Alla medlemmar i MSG inbjuds till att delta i en jubileumstävling den 7 september med efterföljande prisutdelning och fest på banan.

Själva tävlingen kommer att blir en skyttefest med alla sektionernas tävlingsgrenar representerade.
Varje deltagare skjuter alltså samtliga olika grenar som sektionerna anordnar under samma dag och resultaten i dessa deltävlingar ställs samman till en totallista.

Vi avslutar dagen med förtäring och prisutdelning.

Mer information om tävlingen, festen, kostnad mm samt hur man anmäler sig finner ni här.

Militärövning på banan den 11-12 april

Hemvärnet kommer att använda vårt banområde för övning.

De kommer att öva vakt och inpassagekontroll samt slå upp ett antal tält.
Skjutning med lösa skott kan förekomma.

Tiderna som gäller är (ungefär) :

2013-04-11 kl 10:00 till 2013-04-12 kl 16:00.

Vad innebär det då för våra medlemmar och övriga?

  • Samtliga skjutbanor är tillgängliga enligt kalendern som vanligt, dvs inga inskränkningar.
  • Samtliga som vill in på banområdet kommer att få uppvisa giltigt Medlemskort i MSG eller Skjutbanekort (förening med nyttjanderättsavtal).
  • Besökare till Älg- och Trapbanorna kommer att släppas in av ansvariga skjutledare.

 

 

Medlemsavgift 2013

Föreningen har införskaffat ett nytt medlemsregister som kommer att underlätta administrationen av medlemsavgifter. Det blir enklare för ansvarig att skicka avisering om inbetalning och medlemskorten kommer att skickas per automatik efter inkommen betalning.
Medlemsavgiften är 350kr för 2013 och det gäller samtliga sektioner och medlemmar i Malmö Skyttegille.

Aviseringsbrevet tillsammans med årsmöteskallelse kommer att skickas ut i början av januari.

Viktigt dock att notera att det är ett nytt bankgiro nummer som gäller och att OCR numret anges vid betalning. Så inga egna insättningar av medlemsavgifter förrän fakturan kommer hemskickad till Er.

Fler artiklar...

  1. Vägbom in till skjutbanan