Föreningsintyg

Föreningsintyg

Malmö SkytteGille är ansluten till IPSC Sverige och har behörighet att utfärda föreningsintyg för enhandsvapen, gevär och hagel till medlemmar i Dynamiska sektionen enligt förbundets policy.

 

IPSC Sverige: Krav på medlem för att få föreningsintyg utfärdat med målskjutning dynamiskt skytte som ändamål

  • Innehavare av IPSC-licens samt tävlande för den förening som utfärdar intyget.
  • Aktiv medlem (deltagit i av föreningen organiserad verksamhet) under minst 12 månader för pistol (läs Handgun), tiden skall räknas från godkänd tävlingslicens.
  • För kulgevär och hagelgevär skall, förutom 12 månaders aktivitet i aktuell vapengren, det ha förflutit minst 24 månader från godkänd tävlingslicens utfärdats. Tiden skall räknas sammanhängande och får ej vara med uppehåll.
  • Uppfyllt kravet för IPSC Sveriges kompetensprov i aktuell vapengren (inte äldre än 24 månader).
  • Innan intyg utfärdas skall skytten uppvisat minst ett godkänd level 2 resultat, d.v.s. utan DQ.

Utöver förbundets riktlinjer beslutade sektionsstyrelsen den 13 Juli 2014 om följande utökade policy för föreningsintyg. Policyn i sin helhet finns att läsa i bifogat dokument:

Med aktiv medlem menas en medlem som under de senaste 12 månaderna har deltagit i av föreningen och sektionens  organiserade träningar, tävlingar och arbetsdagar vid minst sex tillfällen

För medlem som flyttat över till MSG från annan IPSC-förening utan aktivt medlemskap i Malmö Skyttegille tillämpas en karenstid på sex månader innan föreningsintyg utfärdas. Under denna tid skall den nye medlemmen deltaga i minst sex av föreningen eller sektionen organiserade aktiviteter. För medlem som flyttat över till MSG för att tävla i IPSC men som sedan tidigare är medlem i MSG tas aktivitet i tidigare sektion i beaktande.

Sektionsstyrelsen beslutar om föreningsintyg skall skrivas ut och har även rätt att neka föreningsintyg.

Medlem som önskar föreningsintyg skickar ett utfyllt intyg till styrelsen via e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. . Komplettering med aktivitetsintyg kan begäras in vid behov.

Intygsansökan kommer först att behandlas när den är komplett.

 

Bilagor:
File / URLBeskrivning
Access this URL (http://www.polisen.se/Service/Blanketter/Vapen/Vanliga-blanketter/Foreningsintyg-om-medlemsskap-i-skytteforening/)Polisens hemsidaFöreningsintyg
Download this file (Policydokument föreningsintyg.pdf)Policydokument för föreningsintyg 
2017-08-04
Då var årets stora tävling över för Dynamiska Sektionen. SM i Dynamiskt Gevär med över 200 deltagande skyttar från 5 länder avgjordes på Spillepengen med...
2017-01-28
Det är med stor stolthet som vi mottog nyheten att vår klubbkamrat i MSG, Ola D fått det stora förtroendet att vara RM (Range Master) på det första...
2017-01-12
Styrelsen I Dynamiska Sektionen hälsar alla sina medlemmar välkomna till sektionens årsmöte den 15/2 kl 18:30 i Stora Paviljongen ! Dagordning och...
2016-09-26
Med Septembers cupmatch skjuten så innebär det att IPSC Cup 2016 är över ! Slutresultaten kommer att komma på SSI i början på Oktober ! Vi har haft ett...
2016-08-01
Onsdagen den 17 augusti är det dags för månadens IPSC Cup. Samling vid 17,00 och vi börjar skjuta så fort det är färdigt byggt. Anmälan via SSI...