Nyheter

Medlemsmöte i Jaktsektionen 1/2 kl 19:00 Stora paviljongen

Välkomna till årets medlemsmöte för Jaktsektionen 1/2 kl 19:00 i Stora paviljongen.

Dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet och att vara rösträknare
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 8. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
 9. Inga motioner har inkommit.
 10. Val av sektionsordförande för ett år.
 11. Fyllnadsval av en styrelseledamot för ett år och en styrelsesuppleant för ett år.
 12. Val av två ledamöter till valberedningen för ett år, varav en väljs till valberedningens ordförande.
 13. Mötet avslutas

 

Bilagor:
FilnamnBeskrivning
Download this file (Jaktsektionens verksamhetsberättelse 2016.pdf)Jaktsektionens verksamhetsberättelse 2016.pdfVerksamhetsberättelse 2016
Download this file (Jaktsektionensverksamhetsplan2017.pdf)Jaktsektionensverksamhetsplan2017.pdfVerksamhetsplan 2017
2022-01-19
Kallelse:Årets medlemsmöte för Jaktsektionen blir 15/2 kl 19:00 i stora paviljongen.  Den som vill delta digitalt behöver anmäla sig till Carl-Johan...
2021-05-09
Tyvärr måste vi ställa in dagens björnpass pga sjukdom. Beklagar. //Fredrik
2021-05-07
Den som vill delta digitalt i Jaktskyttesektionens medlemsmöte behöver anmäla sig till Carl-Johan senast måndag 10/5. carl-johan snabel-a commerz  punkt...
2021-04-07
Kallelse:Årets medlemsmöte för Jaktsektionen blir 12/5 kl 18:00 i stora paviljongen.  Den som vill delta digitalt behöver anmäla sig till Carl-Johan...
2021-03-05
Vid all sektionsverksamhet gäller tillsvidare: Vi kommer inte att sätta fram några bord eller vapenställ för att undvika trängsel. Vapnen tas ur fodralet...