Nyheter

Medlemsmöte i Jaktsektionen 1/2 kl 19:00 Stora paviljongen

Välkomna till årets medlemsmöte för Jaktsektionen 1/2 kl 19:00 i Stora paviljongen.

Dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet och att vara rösträknare
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 8. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
 9. Inga motioner har inkommit.
 10. Val av sektionsordförande för ett år.
 11. Fyllnadsval av en styrelseledamot för ett år och en styrelsesuppleant för ett år.
 12. Val av två ledamöter till valberedningen för ett år, varav en väljs till valberedningens ordförande.
 13. Mötet avslutas

 

Bilagor:
FilnamnBeskrivning
Download this file (Jaktsektionens verksamhetsberättelse 2016.pdf)Jaktsektionens verksamhetsberättelse 2016.pdfVerksamhetsberättelse 2016
Download this file (Jaktsektionensverksamhetsplan2017.pdf)Jaktsektionensverksamhetsplan2017.pdfVerksamhetsplan 2017

Gångskytte - Första gången med nya konceptet

Söndagen 6/3 provade vi vårt nya koncept med träningstillfällen varannan söndag fm.

Vi tränar olika jaktmässiga moment där vi hela tiden utgår från individens förutsättningar och anpassar övningen så att alla ska få ut så mycket som möjligt av övningen. Sektionens skytteinstruktörer hjälper till med råd och ger feedback på skyttet.

Första övningen var gångskytte där en låg lerduva kastas från en punkt bakom skytten rakt framåt. Ett antal stationer finns längs duvans bana så att man får kortare och kortare tid på sig att skjuta duvan.

För att liva upp det hela lite så följde vi upp med en låg, sned duva från vänster som kastades på rapport snett framför skytten.

Trots snöblandat regn så var stämningen på topp och alla fick in många träffar men också en och annan bom.

/Fredrik - ordf JS.

Jaktsektionens sektionsmöte 2016-02-03

Jaktsektionens sektionsmöte hålls 2016-02-03.

Nedan bifogas dagordning, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.

2022-01-19
Kallelse:Årets medlemsmöte för Jaktsektionen blir 15/2 kl 19:00 i stora paviljongen.  Den som vill delta digitalt behöver anmäla sig till Carl-Johan...
2021-05-09
Tyvärr måste vi ställa in dagens björnpass pga sjukdom. Beklagar. //Fredrik
2021-05-07
Den som vill delta digitalt i Jaktskyttesektionens medlemsmöte behöver anmäla sig till Carl-Johan senast måndag 10/5. carl-johan snabel-a commerz  punkt...
2021-04-07
Kallelse:Årets medlemsmöte för Jaktsektionen blir 12/5 kl 18:00 i stora paviljongen.  Den som vill delta digitalt behöver anmäla sig till Carl-Johan...
2021-03-05
Vid all sektionsverksamhet gäller tillsvidare: Vi kommer inte att sätta fram några bord eller vapenställ för att undvika trängsel. Vapnen tas ur fodralet...