Nyheter

Jaktsektionen kallar till sektionsmöte 2015

OBS OBS OBS

Mötet flyttat till 11/2.

Jaktsektionens kallar till sektionsmöte 11/2 kl 19 i stora paviljongen.

Dagordning:

Jaktsektionens medlemsmöte 2015-02-10

1 Mötet öppnas
2 Fastställande av röstlängd för mötet
3 Val av ordförande och sekreterare för mötet
4 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet och att vara rösträknare
5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
6 Fastställande av dagordning
7 Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
10 Val av sektionsordförande för ett år.
11 Val av en styrelseledamot för två år och en styrelsesuppleant för ett år.
12 Val av två ledamöter till valberedningen för ett år, varav en väljs till valberedningens ordförande.
13 Mötet avslutas


SJF Skåne bjuder in till Seminarium

SJF Skåne bjuder in till "Seminarium – ”Växtligheten och dovhjortarna hur får vi balans?” resp ”Skog, vilt och jakt framtiden! vem kan påverka?”

http://jagareforbundetskane.se/evenemang/seminarium-vaxtligheten-och-dovhjortarna-hur-far-vi-balans-resp-skog-vilt-och-jakt-framtiden-vem-kan-paverka/

Vellinge PK bjuder in till gevärstävling.

Jaktsektionen tackar för inbjudan.
 
Intresserade anmäler sig till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 
Plats Spillepengen Bana B1.
Tid 21/12 klockan 10.00. 
Avstånd 50 - 300 meter. 
Antal skott 36 st.
Varierande skjutställningar.
Startavgift 50 kr.
2019-01-09
Jaktsektionen håller sektionsmöte tors 14/2 kl 1900 i Stora paviljongen. Möteshandlingar, se nedan. Välkomna.
2018-04-03
Tyvärr blir det ingen Sako challenge i år. Vi kommer att ordna en sektionsträning den dagen istället.
2018-01-11
Jaktsektionen håller sektionsmöte 1/2 kl 1800 i Stora paviljongen. Möteshandlingar finns i den bifogade filen. Pga att vår hemsida inte tillåter att man...
2017-06-13
2017 08 19 klockan 10:00 ger gevärssektionen en introduktionskurs till kikarfältskytte med möjlighet för examination för gevärsskyttekortet. Se bifogad...
2017-04-02
Söndagen 23/4 ordnar vi en Precisionstävling med gevär. Se bifogad inbjudan.