Nyheter

.22-jaktstig 2013-04-28

Söndagen 28/4 ordnar vi en liten .22-jaktstig på banan.

Första start är kl 11:00 (Funktionärer samlas kl 9:00)

Vi skjuter mot pendelmål av metall.
Varje station består av två mål, antingen likstora eller olikstora.
Vid varje station laddas med fem skott.
Två skott avlossas mot vardera målet och ett mot valfritt mål enligt följande:

Vid likstora mål
Först avlossas två skott mot det vänsta målet.
Skytten anger därefter mot vilket mål denne avser att skjuta det tredje skottet.
Skytten avlossar det tredje skottet.
Därefter avlossas två skott mot det högra målet.
Varje (avsiktlig) träff ger 1p


Vid olikstora mål
Först avlossas två skott mot det större målet.
Skytten anger därefter mot vilket mål denne avser att skjuta det tredje skottet.
Skytten avlossar det tredje skottet.
Därefter avlossas två skott mot det mindre målet.
Varje (avsiktlig) träff av det större målet ger 1p
Varje (avsiktlig) träff av det mindre målet ger 2p

Startavgift 100kr

Väl mött

Basic Rifle April

Aprils Basic Rifle kommer skjutas på 200m banan den 27/4 klockan 10.00. Om någon vill dyka upp 09.30 och hjälpa till blir jag glad.

MVH Ulf

Kallelse till MSG jaktsektions medlemsmöte 2013

Medlemmarna i MSGs jaktsektion kallas till årets medlemsmöte tisdagen 2013-02-05 kl 19:00.
Plats: Paviljongen på Spillepengen

Vid det konstituerande mötet 2012 kunde inte alla styrelseposter besättas och ingen valberedning utsågs.
Styrelsen består av ordförande och 3 övriga ledamöter samt 1 suppleant. Idag finns ordförande och 2 övriga ledamöter.
Vi ber därför sektionens medlemmar inkomma med förslag på ordförande, styrelseledamöter, suppleant och valberedning. Förslag kan skickas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..
Nuvarande styrelsemedlemmar ställer upp för omval om mötet så skulle önska.

Sektionen letar också efter medlemmar som är intresserade av att engagera sig i sektionens arbete.
Om tillräckligt många medlemmar är intresserade och kan tänka sig att ställa upp som funktionärer mm så planerar vi att ordna en kombi-jaktstig, en kl.4-jaktstig och en medlemskväll för jaktreseintresserade under 2013.

Dagordning:

 1.     Mötets öppnande
 2.     Fastställande av röstlängd för mötet
 3.     Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4.     Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet och att vara rösträknare
 5.     Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 6.     Fastställande av föredragningslista
 7.     Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 8.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9.     Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
 10.     Val av föreningens ordförande för ett år.
 11.     Val av styrelseledamöter för två år och styrelsesuppleanter för ett år.
 12.     Val av två ledamöter till valberedningen för ett år, varav en väljs till valberedningens ordförande.
 13.     Mötets avslutandeVerksamhetsberättelse, ev styrelseförslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att anslås på föreningens hemsida, senast en vecka före mötet.

 

Bilagor:
FilnamnBeskrivning
Download this file (Verksamhetsberättelse 2012.pdf)Verksamhetsberättelse 2012.pdf 
2022-01-19
Kallelse:Årets medlemsmöte för Jaktsektionen blir 15/2 kl 19:00 i stora paviljongen.  Den som vill delta digitalt behöver anmäla sig till Carl-Johan...
2021-05-09
Tyvärr måste vi ställa in dagens björnpass pga sjukdom. Beklagar. //Fredrik
2021-05-07
Den som vill delta digitalt i Jaktskyttesektionens medlemsmöte behöver anmäla sig till Carl-Johan senast måndag 10/5. carl-johan snabel-a commerz  punkt...
2021-04-07
Kallelse:Årets medlemsmöte för Jaktsektionen blir 12/5 kl 18:00 i stora paviljongen.  Den som vill delta digitalt behöver anmäla sig till Carl-Johan...
2021-03-05
Vid all sektionsverksamhet gäller tillsvidare: Vi kommer inte att sätta fram några bord eller vapenställ för att undvika trängsel. Vapnen tas ur fodralet...