Medlemskap i Pistolsektionen

Medlemskap i Pistolsektionen

För tillfället råder det intagningsstopp för medlemskap i Pistolsektionen - bortsett från de årligen avhållna renodlade nybörjarkurserna. Ni som är renodlade nybörjare kan ansöka om plats m.m. till de årliga nybörjarkurserna under rubriken "Nybörjarutbildning".

Medlemskap vid Pistolsektion inom Malmö Skyttegille beviljas, efter ansökan därom, endast till skyttar som har Malmö Skyttegille som huvudklubb, alternativt då naturligtvis byter klubb på så sätt att Malmö Skyttegille blir den nya huvudklubben.

Medlemskap i Pistolsektionen beviljas således inte till skyttar som kvarstår i tidigare klubb med denna klubb som huvudklubb.

För medlemar som ansökan om medlemskap till Pistolsektionen från annan klubb gäller även att sökanden måste ha egen vapenlicens samt SPSF Pistolskyttekortet.

De referenser som skall anges vid ansökan om medlemskap (vilket sker genom avsett webformulär via Malmö Skyttegille) skall innehålla ordföranden och annan styrelsemedlem från tidigare förening. Ansökan som inte innehåller dylika referenser kommer inte att behandlas. För det fall Pistolsektionen inte kan komma i kontakt med referenspersonerna och därigenom erhåller en positiv referens kommer ansökan antingen att avslås eller ej behandlas.

Vänligen notera att det är sökandens skyldighet och ansvar att tillse att sektionsstyrelsen erhåller efterfrågad information i samband med att ansökan inges. 

2018-08-28
Lördag den 24 november samt söndagen den 25 november är det inplanerat Kretsfält 7 hos oss på Malmö Skyttegille. Detaljerna omkring detta återkommande...
2018-07-03
Nu under Juli månad har vi ett något inskränkt schema för de skjutledda träningspassen - endast skjutledarledda träningspass under lördagar för er som...
2018-04-14
Rikstävlingen i Precision Hemortens Banor 2018 Årets upplaga kommer att avhållas vid tre olika tillfällen så att ni kan skjuta i olika vapengrupper m.m....
2018-02-18
Bifogat finner ni tillgängliga handlingan inför pistolsektionens årsmöte 2018.
2018-01-10
    Inom Skyttesporten finns det en enorm uppsjö av olika årsmärken, förtjänsttecken m.m. Märkesvandringen inleds med Bronsmärket, Silvermärket...