Nyheter

Årsmöte 2021 Pistolsektionen

Årsmötet 2021, som pga. pandemin flyttats från den 13 februari 2021 kommer som tidigare meddelats att avhållas onsdagen den 19 maj 2021 i Stora Paviljongen.

Alla medlemmar hälsas välkomna - med beaktande av de numera vanligt förekommande råden om avstånd och att inte komma vid sjukdomssymptom. Munskydd kommer dessvärre inte att tillhandahållas, så vänligem medtag eget sådant ifall ni så önskar bära munskydd under årsmötet. 

/ Styrelsen

Corona och Aktivitetskrav

Corona och Aktivitetskrav

Som måhända är bekant har besked spridits att Tillståndsenheten saknar lag- eller författningsstöd för att medge undantag från kravet på aktivitet i samband med exempelvis förnyelse av licens etc.

Synen på den aktivitet som ligger till grund för utfärdande av föreningsintyg från sektionsstyrelsen är att aktivitet huvudsakligen skall ske i samband med föreningsledda aktiviteter där logg över närvaro etc. förs. Detta då utöver övriga möjligheter till aktivitet såsom tävlingar m.m.

Sektionsstyrelsen inser av naturliga skäl att det i dessa tider finns viss oro över deltagande i föreningsledd aktivitet, såsom exempelvis träningspassen. Ifall du som sektionsmedlem tillhör någon av de hittills utpekade riskgrupperna eller av andra skäl känner oro över hur du skall hantera kravet på aktivitet, med anledning av det hittills anförda, kan du med fördel kontakta sektionsstyrelsen för en närmare diskussion.

Årsmöte Pistolsektionen

Årsmöte 2020

Pistolsektionens årsmöte avhålles torsdagen den 13 februari 2020 med start klockan 19,00 i Stora Paviljongen. Samtliga medlemmar hälsas välkomna!

 

2021-05-02
Årsmötet 2021, som pga. pandemin flyttats från den 13 februari 2021 kommer som tidigare meddelats att avhållas onsdagen den 19 maj 2021 i Stora...
2020-04-16
Corona och Aktivitetskrav Som måhända är bekant har besked spridits att Tillståndsenheten saknar lag- eller författningsstöd för att medge undantag från...
2020-01-23
Årsmöte 2020 Pistolsektionens årsmöte avhålles torsdagen den 13 februari 2020 med start klockan 19,00 i Stora Paviljongen. Samtliga medlemmar hälsas...
2019-04-27
ARBETSDAG LÖRDAGEN DEN 4 MAJ 10-14 Lördagen den 4 maj 2019 är träningen inställd - till förmån för en liten arbetsdag. Vi måste vårda vår bana och därför...
2018-08-28
Lördag den 24 november samt söndagen den 25 november är det inplanerat Kretsfält 7 hos oss på Malmö Skyttegille. Detaljerna omkring detta återkommande...